jana.micenkova@svidnik.sk 054 7522397, 0908 470934

Zem zasľúbená

Zem zasľúbená

Réžia:Peter Medviď
Dĺžka:70 minút

Program o optácii Rusínov

Námet: Peter Štefaňák  •  Réžia: Peter Medviď  •  Hrajú: Jozef Pantlikáš, Vladimír Čema  •  Tanečná skupina: FS Ruthenia, DFS Gajdošík  •  Hudba: Hudba ĽH Radoslava Kertisa  •  Dramaturgia: K. Babčáková, A. Krausová, P. Štefaňák  •  Choreografia: Katarína Babčáková, Slavomír Ondrejka  •  Úprava hudby: Michal Noga Band  •  Kostýmy: K. Babčáková, Diana Matia, M. Šidlovská

Vstupné: v predpredaji - 5,00 €, v deň predstavenia - 7,00 €, deti do 6 rokov - polovičná cena

Zem zasľúbená...

Strom, ten to má prosté. Na jednom mieste ho zasadili, na tom mieste žije a na tom mieste umrie. Na svojej zemi. Ale človek? Čo s človekom? Človekom, ktorého odrežeš od koreňov, vezmeš z jeho zeme, kdesi ho postavíš, aby ďalej žil. Dá sa to? Nevyschne?

Po druhej svetovej vojne prebehol na území Československa proces tzv. optácií, v rámci ktorého sa tisíce ľudí prevažne rusínskej národnosti z východného Slovenska, na základe lživej propagandy dobrovoľne prihlásili k vysídleniu na územie Sovietskej Ukrajiny. Svojím podpisom a

prekročením hraníc prišli o svoj majetok, československé občianstvo, ale na ukrajinskom území ich nečakal raj, o ktorom im agitátori hovorili a ktorému chceli veriť. Naopak, čakal ich omnoho ťažší život ako doma, neraz diskriminácia či perzekúcie. No nikto v nich nedokázal usmrtiť nádej. Nádej, že raz sa vrátia. Domov. Pochopili, že zem zasľúbená je pre nich tá, na ktorej ich priviedli na svet ich rodičia a tých zasa ich rodičia, celé generácie. Prví sa začali vracať v 60. rokoch 20 storočia, tí poslední, ktorí sa rozhodli vrátiť, dostali možnosť v rokoch 90.

Dramaticko-tanečná inscenácia Zem zasľúbená... Nie je dokumentovaním týchto historických udalostí, aj keď z nich autor vychádza. Je skôr príbehom človeka, ktorý sa už tisíce krát stal a ešte raz toľko stane.

Do rodnej obce sa vracia jeden z vysídlencov, reoptant, ktorý prichádza k stromu, nemému, no živému svedkovi všetkých udalostí, ktoré sa diali pred, počas aj po jeho odchode do „raja“. Pri tomto symbole života, symbole puta so zemou, ktorá mu dáva život, ale i hriechu, začína spoveď človeka. Cez svoje spomienky, farebne zhmotnené obrazmi krásneho rusínskeho folklóru, ktorý bol po stáročia neodmysliteľnou súčasťou každodenného i náboženského života tohto národa, hlavný hrdina vyrozpráva celý svoj príbeh a odkrýva pred divákom to najpodstatnejšie – svoju dušu. Reoptant, okolo ktorého sa v myšlienkach točí celé panoptikum postáv a udalostí, je na scéne sám so sebou a jeho spoveď je vlastne vnútorným rozhovorom. Kladie divákovi otázky ľudskej identity a integrity, ktoré môžu byť narušené rôznymi životnými udalosťami, rozhodnutiami, hriechmi. Zároveň otvára otázku hodnôt, ktoré, aj keď si to často neuvedomujeme, prijímame spolu s materským mliekom a ktoré sa v nás formujú cez rodinu a prostredie, v ktorom vyrastáme. A práve s týmito vecami sa musí človek vyrovnávať omnoho viac vtedy, keď odíde na „zem cudziu“.

Budeme svedkami zábavy, svadby, no aj modlitby a strádania. Budeme svedkami jedného ľudského života. Ale ľudský život nikdy nie je samostatnou entitou, odrezanou od iných životov, odrezanou od zeme. Ľudský život je len časťou dychu zeme. Časťou dychu zeme vytvoreného z mnohých životov. V tomto prípade dychu rusínskej zeme, ktorú na scéne oživí FS Ruthenia a Michal Noga Band.

Téma inscenácie, ktorá vychádza z udalostí spred sedemdesiatich rokov, nie je uzavretou kapitolou. Vysťahovalectvo, akokoľvek zapríčinené, dobrovoľné ale bo vynútené, existuje na území dnešného Slovenska od nepamäti. Dnes je vysťahovalectvo o to aktuálnejšie, že sme znova svedkami nezanedbateľného odchodu ľudí za prácou do iných krajín a aj oni môžu vnútorne prežívať vykorenenie, s ktorým sa je potrebné vyrovnať, bez ohľadu na ich národnosť. Inscenácia kladie otázky, na ktoré môžeme hľadať odpovede spoločne.

Myslíš, že človek môže len tak zhodiť to staré, zbaviť sa toho, čo na ňom vyrástlo, ako sa strom zbaví lístia, zbaviť sa koreňov, z ktorých vyrástol a potom v sebe pustiť nový život? Na niektoré odpovede musí prísť človek sám. A na niektoré otázky možno vôbec nie sú odpovede.

Námet - Peter Štefaňák

Choreografie a tanečná príprava - Katarína Babčáková, Slavomír Ondejka

Réžia a divadelný scenár - Peter Medviď

Tanečná réžia - Katarína Babčáková, Slavomír Ondejka, Peter Štefaňák

Dramaturgia - Katarína Babčáková, Agata Krausová, Peter Štefaňák

Hudobná úprava - Michal Noga

Herecké obsadenie - Vladimír Čema a Jozef Pantlikáš

Kostýmy - Katarína Babčáková, Diana Matia, Mária Šidlovská

Vedúca speváckej zložky - Ivana Brillová

Vedúci DFS Gajdošík - Jaroslav Gajdoš

Tanec a spev - FS Ruthenia a DFS Gajdošík

Hudba - Ľudová hudba Radoslava Kertisa

Dĺžka: 70 min

Krajina pôvodu:

  • Slovensko

Program o optácii Rusínov

Námet: Peter Štefaňák  •  Réžia: Peter Medviď  •  Hrajú: Jozef Pantlikáš, Vladimír Čema  •  Tanečná skupina: FS Ruthenia, DFS Gajdošík  •  Hudba: Hudba ĽH Radoslava Kertisa  •  Dramaturgia: K. Babčáková, A. Krausová, P. Štefaňák  •  Choreografia: Katarína Babčáková, Slavomír Ondrejka  •  Úprava hudby: Michal Noga Band  •  Kostýmy: K. Babčáková, Diana Matia, M. Šidlovská

Vstupné: v predpredaji - 5,00 €, v deň predstavenia - 7,00 €, deti do 6 rokov - polovičná cena

Zem zasľúbená...

Strom, ten to má prosté. Na jednom mieste ho zasadili, na tom mieste žije a na tom mieste umrie. Na svojej zemi. Ale človek? Čo s človekom? Človekom, ktorého odrežeš od koreňov, vezmeš z jeho zeme, kdesi ho postavíš, aby ďalej žil. Dá sa to? Nevyschne?

Po druhej svetovej vojne prebehol na území Československa proces tzv. optácií, v rámci ktorého sa tisíce ľudí prevažne rusínskej národnosti z východného Slovenska, na základe lživej propagandy dobrovoľne prihlásili k vysídleniu na územie Sovietskej Ukrajiny. Svojím podpisom a

prekročením hraníc prišli o svoj majetok, československé občianstvo, ale na ukrajinskom území ich nečakal raj, o ktorom im agitátori hovorili a ktorému chceli veriť. Naopak, čakal ich omnoho ťažší život ako doma, neraz diskriminácia či perzekúcie. No nikto v nich nedokázal usmrtiť nádej. Nádej, že raz sa vrátia. Domov. Pochopili, že zem zasľúbená je pre nich tá, na ktorej ich priviedli na svet ich rodičia a tých zasa ich rodičia, celé generácie. Prví sa začali vracať v 60. rokoch 20 storočia, tí poslední, ktorí sa rozhodli vrátiť, dostali možnosť v rokoch 90.

Dramaticko-tanečná inscenácia Zem zasľúbená... Nie je dokumentovaním týchto historických udalostí, aj keď z nich autor vychádza. Je skôr príbehom človeka, ktorý sa už tisíce krát stal a ešte raz toľko stane.

Do rodnej obce sa vracia jeden z vysídlencov, reoptant, ktorý prichádza k stromu, nemému, no živému svedkovi všetkých udalostí, ktoré sa diali pred, počas aj po jeho odchode do „raja“. Pri tomto symbole života, symbole puta so zemou, ktorá mu dáva život, ale i hriechu, začína spoveď človeka. Cez svoje spomienky, farebne zhmotnené obrazmi krásneho rusínskeho folklóru, ktorý bol po stáročia neodmysliteľnou súčasťou každodenného i náboženského života tohto národa, hlavný hrdina vyrozpráva celý svoj príbeh a odkrýva pred divákom to najpodstatnejšie – svoju dušu. Reoptant, okolo ktorého sa v myšlienkach točí celé panoptikum postáv a udalostí, je na scéne sám so sebou a jeho spoveď je vlastne vnútorným rozhovorom. Kladie divákovi otázky ľudskej identity a integrity, ktoré môžu byť narušené rôznymi životnými udalosťami, rozhodnutiami, hriechmi. Zároveň otvára otázku hodnôt, ktoré, aj keď si to často neuvedomujeme, prijímame spolu s materským mliekom a ktoré sa v nás formujú cez rodinu a prostredie, v ktorom vyrastáme. A práve s týmito vecami sa musí človek vyrovnávať omnoho viac vtedy, keď odíde na „zem cudziu“.

Budeme svedkami zábavy, svadby, no aj modlitby a strádania. Budeme svedkami jedného ľudského života. Ale ľudský život nikdy nie je samostatnou entitou, odrezanou od iných životov, odrezanou od zeme. Ľudský život je len časťou dychu zeme. Časťou dychu zeme vytvoreného z mnohých životov. V tomto prípade dychu rusínskej zeme, ktorú na scéne oživí FS Ruthenia a Michal Noga Band.

Téma inscenácie, ktorá vychádza z udalostí spred sedemdesiatich rokov, nie je uzavretou kapitolou. Vysťahovalectvo, akokoľvek zapríčinené, dobrovoľné ale bo vynútené, existuje na území dnešného Slovenska od nepamäti. Dnes je vysťahovalectvo o to aktuálnejšie, že sme znova svedkami nezanedbateľného odchodu ľudí za prácou do iných krajín a aj oni môžu vnútorne prežívať vykorenenie, s ktorým sa je potrebné vyrovnať, bez ohľadu na ich národnosť. Inscenácia kladie otázky, na ktoré môžeme hľadať odpovede spoločne.

Myslíš, že človek môže len tak zhodiť to staré, zbaviť sa toho, čo na ňom vyrástlo, ako sa strom zbaví lístia, zbaviť sa koreňov, z ktorých vyrástol a potom v sebe pustiť nový život? Na niektoré odpovede musí prísť človek sám. A na niektoré otázky možno vôbec nie sú odpovede.

Námet - Peter Štefaňák

Choreografie a tanečná príprava - Katarína Babčáková, Slavomír Ondejka

Réžia a divadelný scenár - Peter Medviď

Tanečná réžia - Katarína Babčáková, Slavomír Ondejka, Peter Štefaňák

Dramaturgia - Katarína Babčáková, Agata Krausová, Peter Štefaňák

Hudobná úprava - Michal Noga

Herecké obsadenie - Vladimír Čema a Jozef Pantlikáš

Kostýmy - Katarína Babčáková, Diana Matia, Mária Šidlovská

Vedúca speváckej zložky - Ivana Brillová

Vedúci DFS Gajdošík - Jaroslav Gajdoš

Tanec a spev - FS Ruthenia a DFS Gajdošík

Hudba - Ľudová hudba Radoslava Kertisa

Krajina pôvodu:

  • Slovensko
Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.