Kontaktné údaje

tel : 054 7522397, 054 7522123

Uvádzanie filmov v tomto kine podporuje Audiovizuálny fond