Prevádzkový poriadok

Uvádzanie filmov v tomto kine podporuje Audiovizuálny fond